W O L F 2.0

12, 13 & 14 APRIL 2024 | FAMEUS – ZAAL ZIRKUS

Van boek naar theatervoorstelling door Hanneke van de Kerkhof.

Eén personage, verbeeld door twee actrices, gaat in dialoog met haar innerlijk kind.
Hoe herken je jezelf ? Wie zie je als je in de spiegel kijkt ?

Jonge Loes en oude Loes zijn samen één personage welke vertolkt wordt door twee actrices: Hanneke van de Kerkhof (Oude Loes) en Elise Mangelschots (Jonge Loes). Ze voeren de innerlijke dialoog met zichzelf. Jonge Loes zou je kunnen zien als het ‘innerlijk kind’, je ware zelf dat met de jaren steeds meer op de achtergrond verdwijnt omdat je jezelf verliest in verwachtingen, verplichtingen van anderen, de maatschappij. Je gaat uit connectie met jezelf, je ziel, je dromen, je eigenheid. In deze voorstelling proberen oude Loes (je aangepaste zelf / je ratio) en jonge Loes (je ware zelf / je gevoel) weer in verbinding te komen om zo authenticiteit te hervinden.

ARCHIEF | MEI 2023

WOLF, WOLF, HOE LAAT IS HET ?

19, 20 & 21 MEI 2023 | FAMEUS – ZAAL ZIRKUS

Van boek naar theatervoorstelling door Hanneke van de Kerkhof.

Eén personage, verbeeld door twee actrices, gaat in dialoog met haar innerlijk kind.
Hoe herken je jezelf ? Wie zie je als je in de spiegel kijkt ?

Jonge Loes en oude Loes zijn samen één personage welke vertolkt wordt door twee actrices: Hanneke van de Kerkhof  (Oude Loes) en Nora Graulus (Jonge Loes). Ze voeren de innerlijke dialoog met zichzelf. Jonge Loes zou je kunnen zien als het ‘innerlijk kind’, je ware zelf dat met de jaren steeds meer op de achtergrond verdwijnt omdat je jezelf verliest in verwachtingen, verplichtingen van anderen, de maatschappij. Je gaat uit connectie met jezelf, je ziel, je dromen, je eigenheid. In deze voorstelling proberen oude Loes (je aangepaste zelf / je ratio) en jonge Loes (je ware zelf / je gevoel) weer in verbinding te komen om zo authenticiteit te hervinden.

BOEK BESTELLEN ? Mail je bestelling naar info@animavinctum.com

ARCHIEF | MAART 2022

P E R S O N A

24, 25 & 27 MAART 2022 | THEATER HET KLOKHUIS

De façade van de mens versus zijn inherente natuur.
Geïnspireerd op Carl Gustav Jung’s archetypen.

Het project vertrekt van een zelfgeschreven stuk door Dave Wiggers, geïnspireerd op Jung’s archetypen ‘persona’ en ‘schaduw’, zoals die binnen de Jungiaanse psychoanalyse of analytische psychologie werd ontwikkeld. De thematiek van Jung’s archetypen werd zelden belicht in een theatervoorstelling. “Wie ben ik ? Het Ik-ideaal of het buitenwereld-ideaal ?”.

Filosofische teksten, metaforische beeldtaal en fysieke expressievormen zijn een vaste waarde in dit stuk. Een ‘made from scratch’ productie die het thema van de ‘identiteit en individualiteit’ verbeeldt en analyseert in zijn alomvattende context.

ARCHIEF | MEI 2019

MOND VOL PERCEPTIE

10, 11 & 12 MEI 2019 | FAMEUS – ZAAL ZIRKUS

De absurditeit van de mens wordt gemeten. Een pijnlijke, onzinnige stilte confronteert ons met onszelf. De onmogelijkheid tot ontsnappen. No EXIT.

Mond Vol Perceptie is een theatervoorstelling die het thema van de ‘Perceptie’ verbeeld en analyseert in zijn alomvattende context. “Perceptie”, niet zomaar een waarneming, maar een mond vol interpretaties. Het project vertrekt van een zelfgeschreven stuk door Dave Wiggers, geïnspireerd op de analytische wetenschap rond perceptie, zoals die binnen de neuropsychologie en de filosofie werd ontwikkeld. Tekst, poëzie, beeldtaal, metaforen en bewegingskunsten zijn een vaste waarde in dit stuk.

De dualiteit tussen jij en ik doet beweren dat we elkaar graag zien.
Maar strookt mijn perceptiebeeld van liefde met jouw realiteit ?

ARCHIEF | JUNI 2017

theaterproducties anima vinctum closed worlds affiche

CLOSED WORLDS

1, 2 & 4 JUNI 2017 | THEATER HET KLOKHUIS

Een collage van ideeën, metaforen en gevoelens die een ongekende waarde uiten in woord, beweging en muziek.

Het verschil zit niet alleen in de letter ‘S’. In 2016 creëerde Anima Vinctum ‘CLOSED WORLD’. Het sterke concept inspireerde nu tot ‘CLOSED WORLDS’, een grondig herwerkte, uitgekiende versie. Nieuwe scènes, meer dans en beweging, video, meer poëzie en live pianomuziek.

De thematiek liegt er niet om: de mens en zijn complexen. Geen abstract of theoretisch betoog maar een herkenbare weerspiegeling van individuele, actuele verhalen. Metaforen, ideeën en gevoelens verbeelden de zoektocht naar de menselijke essentie. Dat de aardbewoner wel eens gebukt gaat onder gemis en eenzaamheid is niet nieuw. Dat de menselijke communicatie hapert of verloren gaat evenmin. Anima Vinctum giet alles in een originele vorm en humor is zeer nabij.

ARCHIEF | DECEMBER 2016

theaterproducties anima vinctum het archetype affiche

HET ARCHETYPE

9, 10 & 11 DECEMBER 2016 | THEATER HET KLOKHUIS

Hoe beeld men de psyche uit in theater ?

Fysiek- en psychologisch theater, aangereikt met klassieke muziek en een live strijkkwartet.
Geïnspireerd naar de analytische psychologie van Carl Gustav Jung.

Een theaterstudie die zich situeert in het ‘psychisch-mechanisme’ van een individu.
Door het individuatieproces ontwikkelt het individu naar ‘Het Zelf’ maar wie of wat is ‘Het Zelf’?

ARCHIEF | APRIL 2016

theaterproducties anima vinctum closed world affiche

CLOSED WORLD

1, 2 & 3 APRIL 2016 | FAMEUS – ZAAL ZIRKUS

Een wereld in jouw wereld die steeds kleiner wordt.

CLOSED WORLD werpt een zeer alomvattend actueel onderwerp aan het licht. Een thematiek over geslotenheid en onderdrukking door prikkels van buitenaf die een zeer sterke invloed uitoefenen op onze eigenwaarde; “het IK”. Als kind ben je een wereld die oneindig groot is met talloze mogelijkheden. Naarmate je ouder wordt is die wereld niet meer zo groot, hij wordt steeds kleiner en kleiner… In deze filosofie willen wij een paradox creëren die in een opeenvolging van korte thema’s steeds een confronterende en symbolische boodschap suggereert. Er komen diverse kunstvormen aan bod; er wordt verteld, gedicht, gedanst, uitgebeeld en muziek bespeeld…

CLOSED WORLD is een studie over de menselijkheid en haar sterk beïnvloedbare wereld. Een ‘inner view’ die in de vorm van thematiek, mono- en dialogen suggestief tot uiting komen. Korte contrastrijke thema’s die elkaar afwisselen in expressie, beweging en spraak.

ARCHIEF | NOVEMBER 2015

theaterproducties anima vinctum hendrik IV affiche

HENDRIK IV

13, 14, 15, 19, 20, 21 NOVEMBER 2015 | FAKKELTHEATER

Een studie over de waanzin met komische en tragische elementen.

De titel mag dan hetzelfde zijn als die van Shakespeare’s klassieker, deze versie is een betrekkelijk eigentijds drama over een gek, die ervan overtuigd is dat hij een Duitse keizer uit de 11de eeuw is.
Luigi Pirandello schreef het toneelstuk in 1922 en deze vrij bewerkte theateropvoering is een Pirandello-achtig raadsel dat de aard van de waarheid, de waanzin, de logica en de werkelijkheid ter discussie stelt.

Waar ligt de grens tussen het normale bewustzijn en de waanzin ? Is die grens absoluut of wordt hij alleen bepaald door een relatief verschil in beleving van binnenuit en van buitenaf ?

ARCHIEF | SEPTEMBER 2015

theaterproducties anima vinctum no love affiche

NO LOVE

25, 26 & 27 SEPTEMBER 2015 | FAMEUS – ZAAL ZIRKUS

Een psychologisch drama over huiselijk geweld.

NO LOVE is een dansvoorstelling in moderne dansstijl, zonder dialogen en met klassieke muziek als emotionele en sfeerscheppende basis. Een autobiografisch verhaal in dansuitvoering over Laetitia Van Haverbeke.

(Geen) Liefde, geen woorden. Maar daden. Huiselijk geweld gebeurt achter gesloten deuren. Velen praten niet, ontkennen, keren steeds terug. Keer de stilte. Jullie zijn niet alleen.

ARCHIEF | DECEMBER 2014

theaterproducties anima vinctum prometheus affiche

PROMETHEUS

12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 DECEMBER 2014 | FORTTHEATER EDEGEM

Het Grieks mythologisch drama in uitbeeldende en audiovisuele kunsten.

Onze allereerste productie over de Griekse mythologie van Prometheus; de rebelse halfgod die uit hybris het vuur van de Olympische goden stal om dit aan de mens te schenken. Zo kon de mens zich ontwikkelen tot een ‘beschaafd’, rationeel wezen, met alle gevolgen vandien…

In onze voorstelling staat emotie centraal. Het gevoel dat men krijgt van de dingen die men ziet en hoort op het podium zijn essentieel. Hier wordt ratio op de achtergrond gedrukt, en bij ons is Prometheus dáár verantwoordelijk voor. In de basisdramaturgie van onze voorstelling staan muziek, dans en expressie centraal. Daarbij maken we gebruik van projecties die een aanvulling/ondersteuning vormen op het geheel.

Gesproken dialogen zijn er niet. Alles wordt getoond aan de hand van dans, expressie en projectiekunst, waarbij de muziek de emotionele en sfeerscheppende basis vormt.