halfjaar traject halfjarige acteeropleiding theateropleiding toneelopleiding antwerpen anima vinctum

HET HALFJAAR TRAJECT

Wil je leren acteren en je eigen grenzen verleggen ?
In deze theateropleiding wordt ruimte gemaakt om te onderzoeken, te ontdekken en te transformeren als performer en maker in spel, beweging en creatie.

Het halfjaar traject omvat een gevarieerd en uitgebreid programma van 18 lessen en 3 workshops waarin verschillende werkmethodieken, theaterstijlen en acteerdisciplines aan bod komen waaronder; tekstinterpretatie, gelaat- en lichaamstaal, bewegingsleer, expressievormen en improvisatietechnieken.
Ook maken we gebruik van psychologische oefeningen ter ondersteuning van zelfbewustwording. Hier ligt de nadruk op de confrontatie met je innerlijke zelf en hoe je deze kracht aan zelfkennis op de scène gebruikt.

Hoe kan je het lichaam bewust maken, beheersen en aanwenden om gestalte te geven aan een personage ?

Hoe groei je naar een authenticiteit van spelen dat onvervalst en doorleeft is ?
Met andere woorden: Hoe breng je een personage werkelijk tot leven ?

Het ‘worden’, niet ‘spelen’, is de essentie en het streven in onze leer.

Traject volgen met of zonder workshops Fysiek Theater ?
Je hebt de keuze om het halfjaar traject te volgen in combinatie met een 3-delige workshopreeks Fysiek Theater. De workshops worden door expert trainer Jan Sas aangeboden – gespecialiseerd in lichaamstaal en bewegingskunsten (zie tab: workshops).

Je kan in het halfjaar traject doorstromen naar een 2e lesjaar waarbij de moeilijkheidsgraad toeneemt van beginnersniveau naar het niveau voor gevorderden.

Heb je al voldoende theaterervaring en wil je meteen starten in het 2e jaar ?
De moeilijkheidsgraad voor gevorderden is toelaatbaar na een succesvolle deelname van het 1e lesjaar v/h halfjaar traject of door een andere gelijkgestelde acteeropleiding van minstens 1 jaar.

Wanneer je twee halfjaar trajecten hebt gevolgd dan is dit gelijkgesteld aan 1 jaar v/h jaartraject. Als je nadien wil doorstromen naar een 2e jaar dan kan je kiezen om over te stappen in het 2e jaar v/h jaartraject.


INHOUDELIJK OVER DE LESJAREN

Het 1e lesjaar van het halfjaar traject:
In het 1e lesjaar gaan we hoofd (ratio) en lichaam (emotie) in verbinding brengen waardoor we deze tegenpolen bewust als één werktuig kunnen gebruiken in het spelgebeuren.

Hoe geef je uitdrukking vanuit je lichaam en niet alleen vanuit je mimiek ?
Hier ligt de focus op het bewustmaken van je eigen lichaamstaal en hoe te reguleren naar een betere balans tussen hoofd en lichaam. Het doel is te leren voelen wat je doet in plaats van zuiver met je hoofd uitbeelding te geven aan dat wat je wil vertellen en overbrengen aan de toeschouwer.

Verschillende improvisatie- en expressie oefeningen komen aan bod.
Daarnaast beoefenen we de verhouding van intentie en weerstand – het conflict in het personage.
De oefeningen zijn gebaseerd op zelf aangeworven werkmethoden en geïnspireerd op de leer van Grotowski en Stanislavski.

Het 2e lesjaar van het halfjaar traject:
In het 2e lesjaar neemt de moeilijkheidsgraad toe en werken we meer rond improvisatie en creatie. De verworven kennis en ervaring dat tijdens het 2e lesjaar wordt opgedaan zal uitgewerkt worden naar een toonmoment als eindopdracht.

Wij hanteren een intensieve werkmethodiek met een sterke focus op zelfbewustmaking van lichaam en geest. We gaan het hoofd (ratio) en lichaam (emotie) in verbinding brengen waardoor we deze tegenpolen als één werktuig gebruiken in het spelgebeuren. Het ‘worden’, niet ‘spelen’. Hier ontstaat je potentiële kracht en worden verborgen kwaliteiten aangewakkerd.

Deze methodiek bestaat uit drie onderdelen die tot één geheel versmelten, de drie-eenheid van acteren: spraak, lichaam en mimiek.
De methodiek steunt op tekstinterpretatie, lichaamsbeheersing, improvisatietechnieken, Viewpoints en variabele oefeningen op intentie-weerstand. We volgen een aantal elementen van Laban (ruimte en lichaam), method-acting dmv impro- en (eigen) teksten, commedia dell’arte en de identificatie met repertoireteksten. Ook maken we gebruik van psychologische oefeningen ter ondersteuning van zelfbewustwording.

Na deze bouwstenen zorgvuldig gemetst te hebben gaan we samen als groep de verschillende vormelijke invalshoeken verkennen en reiken we je de tools en mogelijkheden aan om naast theater te spelen ook theater te maken.

Je kunt goed spelen of je kunt slecht spelen; waar het om gaat is dat je waarachtig speelt. Oprecht spelen betekent juist logisch en samenhangend spelen; denken streven, voelen, en handelen in harmonie met je rol. Wanneer je al die innerlijke processen aanpast aan het geestelijke en fysieke leven van de persoon die je uitbeeldt , dan noemen we dat een rol leven.

“Toneelspelen is niet spelen maar worden. We proberen in de lessen aan de hand van eigen ervaringen en analyse een rol op te bouwen en vorm te geven.”

WERKMETHODIEKEN

•  Tekstinterpretatie en monoloogleer
•  Gelaat- en lichaamstaal, beheersing en expressie
•  Psychotraining en improvisatietechnieken
•  Fysiek theater en bewegingsleer
•  De verworven kennis en ervaring uitwerken naar een toonmoment

‘Van fictieve personages tekenen naar zelf personages belichamen’.

Dave Wiggers, geboren te Antwerpen 1986.
Hij groeide op als iemand met een rijke verbeeldingskracht en zette die kracht om in de tekenkunst. Van kinds af aan had Dave een onstilbare honger voor creatieve bezigheden waar hij vele jaren zijn dagen vulde met tekenen, fictie-verhalen schrijven en het maken van kortfilms, waarin hij zelf ook meespeelde.

En dat smaakte al snel naar meer. Hij besloot om zich verder te verdiepen in het acteren en starte een opleiding bewegingstheater bij Poppe Boonstra - AcSenT. Academie voor Spel & Theater, 2008 - 2010.

'Een gedreven ziel in de kunst van de klassieke muziek en het theater’.

Naast acteren kwam uit zijn grote liefde voor klassieke muziek een diep verlangen om piano te studeren. Vele jaren combineerde hij privélessen piano met een academische opleiding. Maar het theater liet hem niet los toen hij de kans kreeg om zich wederom als acteur te bewijzen met Steamy VZW door het personage "Rudy" te bespelen in de theaterproductie: "Je Bent Het", naar de film "Bent" van Edward Sherman, 2013.

Na deze ervaring werd het voor Dave heel duidelijk dat theater hem een platform bood waar hij al zijn artistieke talenten en interesses kon samenbrengen. Hij besloot om samen met Laetitia Van Haverbeke een theatervereniging op te starten in 2014 waarbij de grenzen afgetast werden tussen de verschillende theaterdisciplines die werden samengebracht: fysiek theater, tekst en poëzie, dans en bewegingskunst, muziek –met een stevige opwaardering van het klassieke genre-, beeldende kunst en video art.

Theatervereniging Anima Vinctum werd geboren en in datzelfde jaar schreef en regisseerde hij zijn debuutproductie: Het Grieks mythologisch drama “Prometheus" (uitgevoerd in fysieke taal, dans en audiovisuele kunsten). Na enkele producties die hij als regisseur, schrijver en acteur binnen Anima Vinctum tot stand bracht, vertolkte hij in 2015 het personage "Norfolk" in het afstudeerproject “Alles = Waar” (in een regie van Jan De Leander naar het stuk van William Shakespeare: Hendrik VIII).

‘Toch voel ik me meer thuis achter de schermen - als theatermaker en schepper van ideeën. Laat het acteerwerk maar over aan de echte acteurs’.

Naast het regie-en acteerwerk binnen zijn theatercreaties nam Dave in 2015 de beslissing om vanuit Anima Vinctum theateropleidingen te organiseren voor beginners en ervaren spelers in Antwerpen. Dit om enerzijds een inkomen te voorzien om de producties binnen Anima Vinctum te bekostigen en anderzijds om zijn ervaringen als theatermaker, regisseur en acteur om te zetten in een praktijkgerichte opleiding, waar ruimte wordt gemaakt om te onderzoeken en ontdekken. Het ‘worden’, niet ‘spelen’. Tot op vandaag doceert Dave samen met Jacques De Bock theaterlessen op verschillende locaties in het Antwerpse waaronder Fameus, ’t Werkhuys, De Veerman en BorGerHub.

Sinds 2022 is Dave een driejarige regieopleiding begonnen bij Podiumacademie Lier, waar hij zijn vaardigheden als theaterregisseur verder wil uitkiemen.

Dave heeft inmiddels 8 theaterproducties op zijn oeuvre staan en is sindsdien onophoudelijk actief als regisseur, producent, schrijver en dramadocent bij zijn eigen theatervereniging Anima Vinctum vzw - Zielkundig & Expressief Theater.

Je hebt de keuze om het halfjaar traject te volgen in combinatie met een 3-delige workshopreeks Fysiek Theater.

In deze 3-delige reeks onderzoek je samen met Jan Sas de kracht van fysieke improvisatie Viewpoints en de bewegingsleer van Lecoq en Grotowski

Jan Sas is een leermeester en expert trainer in lichaamstaal en bewegingskunsten en biedt dit gevarieerd programma exclusief aan in samenwerking met Anima Vinctum.
Het programma omvat een veelzijdig leerproces waarin Jan je de verschillende tools aanreikt om vanuit je lichaam te werken, te ontdekken en te creëren.

Fysiek theater is het spel van het lichaam, zonder de stem. Dit wordt in het gewone leven ook wel lichaamstaal of non-verbale communicatie genoemd.
Je brengt met fysiek spel de boodschap over met je houding, bewegingen, gebaren en mimiek. Het theater kan eigenlijk niet zonder fysiek spel.


PROGRAMMA

Viewpoints - 21/01/24

Je lichaam en de ruimte zijn de belangrijkste instrumenten tijdens deze workshop. De viewpoints zijn in het leven geroepen om tot fysieke improvisatie te komen, maar zijn evengoed een training voor acteurs en dansers. 

Lichaamsbewustzijn staat centraal, maar ook op een intuïtieve manier openstaan voor impulsen van buitenaf. Langzaamaan word je bewust van jouw plaats in de ruimte, van jouw bewegingen in die ruimte en zonder oordeel op de spelvoorstellen van je omgeving in te gaan.

Lecoq - 18/02/24

Jacques Lecoq was een theaterpedagoog die vooral bekend is om zijn lessen in fysiek theater, beweging en mime. Hij stelde het lichaam centraal in zijn acteursopleiding.  

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met het neutrale masker en ontdekken het effect ervan op onze manier van bewegen. We onderzoeken verschillende kwaliteiten van beweging en vergroten zo het bewustzijn over ons denk- en bewegingspatroon, teneinde het persoonlijk bewegingspalet te verruimen.  

Grotowski - 24/03/24

Jerzy Grotowski onderzocht de aanwezigheid van de acteur op scène via fysieke oefeningen. Het lichaam is daarbij een cruciaal instrument om te komen tot het hier-en-nu. Het is door je lichaam dat je op het podium 'bent', dat je 'voelt', dat je je helemaal geeft en uiteindelijk naar 'zuiver' acteren gaat.

We drijven we onszelf tot het uiterste, om zo puur vanuit het gevoel te acteren. Via een reeks fysiek uitputtende oefeningen heffen we de grenzen en blokkades van ons lichaam en onze geest op.

START LESSEN ❯❯ HALFJAAR TRAJECT
De eerste les start op zaterdag 13 januari 2024 van 14:00 tot 16:00.
De lessen vinden wekelijks plaats op zaterdagnamiddag (exclusief feestdagen, kerst- en paasvakantie) en eindigen op zaterdag 25 mei 2024.

  BorGerHub | Turnhoutsebaan 92, 2140 Antwerpen


START WORKSHOPS ❯❯ FYSIEK THEATER

De workshops van deze 3-delige reeks worden als extra lessen georganiseerd op zondagen 21/01, 18/02 en 24/03 van 14:00 tot 17:00.

  De Veerman | Marialei 25, 2018 Antwerpen

klik hier voor meer info over deze reeks ❯❯


Deelnamevoorwaarden

De Nederlandse taal beheersen.
Voor alle leeftijden vanaf 18 tot 75+ jaar.
Voor beginners en ervaren spelers.

  • HALFJAAR TRAJECT
    € 450
    Aanbetaling inschrijving: € 150 (het resterende lesgeld van € 300 kan op een later moment betaald worden).
  • HALFJAAR TRAJECT + 3-DELIGE WORKSHOP
    € 600
    Aanbetaling inschrijving: € 200 (het resterende lesgeld van € 400 kan op een later moment betaald worden).


AANBETALING INSCHRIJVING

Het bedrag van de aanbetaling is een voorschot op het lesgeld en wordt betaald voor de aanvang van de eerste lesdag. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de aanbetaling.

*Aanbetalingen worden niet teruggestort in geval van annulatie.
Na je online-aanbetaling op de inschrijving ontvang je een mail met je inschrijvingsbewijs.

 

INSCHRIJVEN  ❯❯  HALFJAAR TRAJECT

Je kan inschrijven t/m 31 december 2023. Plaatsen zijn beperkt. Klik op ‘inschrijven’ om tot de aanbetaling over te gaan.

Inschrijving Halfjaar Traject

Dave Wiggers

Hoofddocent

De lessen van het halfjaar traject staan onder leiding van Dave Wiggers. Dave is een ervaringsdeskundige theatermaker, regisseur en dramadocent. Hij is de oprichter van vzw Anima Vinctum waar hij sinds 2014 actief is als productieleider, regisseur en schrijver.

❯❯ Lees meer over Dave

Jacques De Bock

Jacques De Bock

DOCENT

De lessen worden mede begeleid door Jacques De Bock. Jacques is een ervaren pedagogisch gevormd theatermaker met ruim 40 jaar ervaring als acteur en docent.

❯❯ Lees meer over Jacques

Jan Sas

Workshopdocent

De 3-delige workshopreeks Fysiek Theater wordt gedoceerd door Jan Sas. Jan studeerde af aan de Kleine Academie en later aan de Toneelacademie Maastricht als theaterdocent/regisseur. Zijn kunstjes op het podium toont hij bij compagnie Gorilla fysiek jeugdtheater en hij regisseert ook bij allerlei amateurtheatergezelschappen.

Getuigenissen van onze cursisten over de lessen

Gedurende deze lessenreeks zijn er twee woorden waar ik telkens aan dacht ‘tof’ en ‘leerzaam’. De lessenreeks volgt een fijne opbouw en je hebt al snel het gevoel om naar iets toe te werken. Oefeningen bouwen mooi op elkaar verder terwijl je als (en in) groep leert acteren.

Verder zijn de lesgevers super in het aanvoelen van personen en het geven van behulpzame feedback voor ieder. Ernaast is het ook fijn dat je in klassikaal verband de dingen leert bespreken: het gaat zowel over acteren als observeren en bewust zijn.

Met dit verkort traject heb ik naar mijn gevoel het perfecte voorsmaakje van acteren gehad: een uitdaging die ik blij ben te hebben aangegaan. Voor zowel de ervaring, de lesgevers als de fijne groep.

Thomas Verstrepen

Cursist Halfjaar Traject

Elke week volg ik twee uur les bij Anima Vinctum. Er komen verscheiden speeltechnieken aan bod en de hechte groep die ondertussen ontstaan is maakt dat ik me na elke les weer helemaal opgeladen voel. Heel bevrijdend en een aanrader voor allen die zich op het pad van zelfonderzoek + ontplooiing bevinden.

Donia Shahali

Cursist Halfjaar Traject

Van onschatbare waarde. Ga je nu voor een theater carriere of… heb je geen toneelpersoonlijkheid… geen probleem…. Een boost aan je emotionele ontwikkeling en expressieve vaardigheid naar communicatie toe… is het absoluut.

Je bent verenigd met gelijkgestemden, die je nooit meer vergeet. Dank je begeleiders en deelnemers, of zeg ik gewoon  kunstzielsvrienden !

Mariëlle Van Oudenhove

Cursist Halfjaar Traject

Een bende die elkaar niet kennen laten voelen wat de basis is van theater… ze dingen laten doen waarbij ze van zichzelf nooit hadden gedacht dat het in hun zat… vertrouwen geven van hun eigen kunnen… met tekst laten spelen (wat voor mij persoonlijk een moeilijker kwestie is) in een veilige omgeving… groot spelen in de kleinheid van het woord… het podium leren gebruiken maar vooral weten dat tijd je beste vriend is en dat ademen het allerbelangrijkste is.

Trien Bogaerts

Cursist Jaartraject

ALLE TRAJECTEN ❯❯

Wil je leren acteren en je eigen grenzen verleggen ?
In dit traject wordt ruimte gemaakt om te onderzoeken, te ontdekken en te transformeren als speler maar ook als persoon en maker in spel, beweging en creatie. Het ‘worden’, niet ‘spelen’, is hier het uitgangspunt.

Heb je de ambitie om te groeien als acteur ?
Dezelfde methodiek als het halfjaar traject met het verschil dat hier de werkmethoden verder worden uitgediept. Je kan in beide trajecten ook doorstromen naar een 2e lesjaar waarbij de moeilijkheidsgraad toeneemt van beginnersniveau naar het niveau voor gevorderden.

Wil je doorstromen naar een 2e en 3e jaar ?
De kennis en ervaring dat je opdoet in de eerste twee lesjaren wordt in het 3e jaar omgezet in de echte praktijk. Zo wordt je betrokken als uitvoerend acteur in onze theaterproducties en wordt de weg naar groei grenzenloos.