MOND VOL PERCEPTIE | THEATERVOORSTELLING

FAMEUS ZAAL ZIRKUS | MEI 2019  •  NOORDTEATER | OKTOBER 2019

MOND VOL PERCEPTIE

Is het er of is het er niet? Voor jou is het anders dan voor mij.

De dualiteit tussen jij en ik doet beweren dat we elkaar graag zien.
Maar strookt mijn perceptiebeeld van liefde met jouw realiteit?
Wij maken onze ruimte en geven het een betekenis. We zoeken naar iets, maar niet weten wat.

Onze ervaring en zelfs onze waarneming rusten altijd op een bodem van subjectiviteit.

Mond Vol Perceptie is een theatervoorstelling die het thema van de ‘Perceptie’ verbeeld en analyseert in zijn alomvattende context. “Perceptie”, niet zomaar een waarneming, maar een mond vol interpretaties.

De absurditeit van de mens wordt gemeten. Een pijnlijke, onzinnige stilte confronteert ons met onszelf. De onmogelijkheid tot ontsnappen. No EXIT.

Het project vertrekt van een zelfgeschreven stuk door Dave Wiggers, geïnspireerd op de analytische wetenschap rond perceptie, zoals die binnen de neuropsychologie en de filosofie werd ontwikkeld. Tekst, poëzie, beeldtaal, metaforen en bewegingskunsten zijn een vaste waarde in dit stuk.

Met dit stuk over ’Perceptie’ willen we een individuele ervaring omschrijven en hiermee de persoonlijke tijdsbeleving van de toeschouwer op een dwaalspoor brengen. Het publiek bespelen, uitdagen en confronteren met zijn eigen verwachtingsbeeld, een ware mind-fuck die de onderliggende boodschap tekent. Zo exploreren we de grenzen van onze eigen zintuigen en prikkelen we tegelijk die van de toeschouwer.

Belangrijk is ons uitgangspunt, dat we geen studie, lezing of presentatie geven over het thema ‘Perceptie’ maar dat we een unieke ervaringsbeleving overbrengen naar de toeschouwer die alleen op een intrinsieke manier beleefd kan worden.
De rode draad is niet: altijd blindelings te berusten in voorgekauwde verwachtingspatronen maar wel: af en toe een sprong te wagen in het diepe onbekende.

Jouw waarheid is niet mijn waarheid.

REGIE
Jacques De Bock
Dave Wiggers

SCENARIO
Dave Wiggers

CHOREOGRAFIE
Laetitia Van Haverbeke

SCENOGRAFIE
Hanneke Van De Kerkhof

  1. Jacques De Bock
  2. Jan Van Dessel
  3. Hanneke Van De Kerkhof
  4. Leïla Boukhélif

Regie: Jacques De Bock & Dave Wiggers
Scenario: Dave Wiggers
Choreografie: Laetitia Van Haverbeke
Scenografie: Hanneke Van De Kerkhof
Teksten: Dave Wiggers & Hanneke Van De Kerkhof
Licht & Geluid: Antoon Raes
Muziekselectie: Dave Wiggers
Filmopnames: Sven Legrand & Antoon Raes
Grafisch Ontwerp & Fotografie: Oleg Karassier

  • MOND VOL PERCEPTIE | TRAILER