HET ARCHETYPE | THEATERVOORSTELLING

THEATER HET KLOKHUIS | DECEMBER 2016

HET ARCHETYPE

Hoe beeld men de psyche uit in theater?

Fysiek- en psychologisch theater, aangereikt met klassieke muziek en een live strijkkwartet.
Geïnspireerd naar de analytische psychologie van Carl Gustav Jung.

Een theaterstudie die zich situeert in het ‘psychisch-mechanisme’ van een individu…
Door het individuatieproces ontwikkelt het individu naar ‘Het Zelf’ maar wie of wat is ‘Het Zelf’?

Archetypen zijn de organen van de ziel

De term ’archetypen’ gebruikte Jung om als het ware enkele centrale tendensen van meerdere deelcomplexen in de menselijke psyche samen te vatten, overgeërfd onbewust psychisch materiaal dat de hele menselijke soort gemeen heeft. Zij vormen de inhouden van wat hij het ’collectief onbewuste’ noemde. Deze archetypen beschouwde hij als ’architectonische structuurprincipes’ of patronen die aan een soort ’geestelijke evolutie’ onderhevig waren.

Archetypen worden los van de menselijk wil geactiveerd, vaak als compensatie van een te eenzijdige psychische activiteit. Het is echter niet het beeld of de uitdrukking zelf die het archetype uitmaakt: het is een geheel van psychische energie, een soort knooppunt in de psyche, dat verbonden is met het collectief onbewuste, waardoor een concrete invulling vanuit het onbewuste überhaupt mogelijk wordt.

“Men wordt niet verlicht door zich allerlei beelden van licht voor te stellen,
maar door zich bewust te worden van de eigen innerlijke duisternis” – C.G. Jung.

REGIE
Jacques De Bock
Dave Wiggers

SCENARIO
Dave Wiggers

CHOREOGRAFIE
Chris De Feyter
Laetitia Van Haverbeke

Chris De Feyter – De Imperfecte Psyche / Anima/Animus
Hanneke Van De Kerkhof – Het Zelf / Anima/Animus
Jacques De Bock – Persona / Anima
Laetitia Van Haverbeke – De Superieure Functie
Leïla Boukhélif – Persona Met Meerdere Maskers
Dave Wiggers – Sterke Persona
Glenn Desmedt – De Kunstenaar
Tessa Delbecque – Sterke Schaduw
Nele De Mol – De Inferieure Functie
Catherine Van Poucke – De Kunstenares
Chris Franquet – Persona
Simon Rubbrecht – Schaduw
Laurie Janssens – Zangeres / Het Extraverte Gevoelstype
Elke Caluwe – Zangeres / Het Extraverte Gevoelstype

Regie: Jacques De Bock & Dave Wiggers
Scenario: Dave Wiggers
Choreografie: Chris De Feyter & Laetitia Van Haverbeke
Licht & Geluid: Hans Fokker
Kostuumontwerp: Miguel Peñaranda & Mink Chonsamoe
Muziekselectie: Dave Wiggers
1e Viool: Stefaan De Rycke
2e Viool: Eva Ackerman
Altviool: Doppe Van Hellemont
Cello: Vincent Werbrouck
Piano: Pieter Dhoore
Camera: Sven Legrand & Dave Bruel
Grafisch Ontwerp: Oleg Karassier
Fotografie: Koen Dhollander

  • HET ARCHETYPE | TRAILER (DEEL 1)

  • HET ARCHETYPE | TRAILER (DEEL 2)