Van boek naar theatervoorstelling door Hanneke van de Kerkhof.

Eén personage, verbeeld door twee actrices, gaat in dialoog met haar innerlijk kind.
Hoe herken je jezelf ? Wie zie je in de spiegel ?

Jonge Loes en oude Loes zijn samen één personage welke vertolkt wordt door twee actrices. Ze voeren de innerlijke dialoog met zichzelf. Jonge Loes zou je kunnen zien als het ‘innerlijk kind’, je ware zelf dat met de jaren steeds meer op de achtergrond verdwijnt omdat je jezelf verliest in verwachtingen, verplichtingen van anderen, de maatschappij. Je gaat uit connectie met jezelf, je ziel, je dromen, je eigenheid. In deze voorstelling proberen oude Loes (je aangepaste zelf / je ratio) en jonge Loes (je ware zelf / je gevoel) weer in verbinding te komen om zo authenticiteit te hervinden.

In éénzelfde tijdsbeleving, kom je jezelf tegen in een verschillende levensfase.

De bewerking van de roman – Wolf, Wolf, hoe laat is het ? – was een uitdaging maar een logisch gevolg. Als verhalenmaker zag ik dit verhaal vorm krijgen op een scène, met mijn dochter als de jonge Loes. Samen verbeelden we de innerlijke dialoog van de oudere Loes met haar jongere zelf. De nadruk in de theatervoorstelling ligt vooral op het verlies van het contact met jezelf en dat weer terug te vinden.

De voorstellingen van Wolf, Wolf, hoe laat is het ? hebben plaats op 19, 20 & 21 mei 2023 in Fameus – Zaal Zirkus | Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen.

INFO & TICKETS

 

Beste toneelliefhebber en theaterkenner,

We nodigen jullie van harte uit op de herneming van onze voorstelling PERSONA. Deze keer te beleven in Fameus – Zaal Zirkus Antwerpen op 1, 2 & 4 december ’22. Met o.a. Chris Rosiers en Jacques De Bock.

PERSONA – intelligent, herkenbaar, psychologisch. Een ‘made from scratch’ productie die het thema van de ‘identiteit en individualiteit’ verbeeldt en analyseert in zijn alomvattende context.

Het project vertrekt van een zelfgeschreven stuk door Dave Wiggers, geïnspireerd op Jung’s archetypen ‘persona’ en ‘schaduw’, zoals die binnen de Jungiaanse psychoanalyse of analytische psychologie werd ontwikkeld.
De thematiek van Jung’s archetypen werd zelden belicht in een theatervoorstelling. “Wie ben ik ? Het Ik-ideaal of het buitenwereld-ideaal ?”. Zoals steeds zijn de uitgangspunten van Anima Vinctum gebaseerd op inhouden van de psychologie en filosofie, representatief voor de essentie van theater. Boeiend om te analyseren en te bespreken.

De persona is een façade die een mens aan de buitenwereld toont, een masker dat men draagt om aanvaard te worden en zich te conformeren. De persona vertegenwoordigt de algemene psychische gedragswijze van de mens tegenover zijn omgeving – een compromis tussen individu en gemeenschap over hoe men zich voor zal doen. Dus een compromis tussen de eisen van de omgeving en de structurele innerlijke bepaaldheid van het individu.
Hier volgen we het individu; de persona en zijn alter-ego, verborgen tegenhanger, donkere wederhelft; de schaduw.

“Iedereen wordt gevolgd door een schaduw, maar hoe minder deze in het bewuste leven van het individu is belichaamd, des te zwarter en donkerder is zij.” – C. G. Jung

Persona en schaduw staan steeds in conflict met elkaar en proberen beiden hun eigenschappen en belangen te beschermen. De schaduw tracht haar levensdrang en oerdriften na te leven terwijl de persona deze koste wat het kost probeert te onderdrukken opdat ze trouw kan blijven aan het wensbeeld, hetzij het buitenwereld-ideaal, dat men zichzelf heeft opgelegd. To be ? Or not to be ?

 


Spelers: Chris Rosiers, Jacques De Bock, Hanneke van de Kerkhof, Leïla Boukhélif, Jan Van Dessel

Regie: Dave Wiggers & Jacques De Bock
Scenario: Dave Wiggers
Choreografie: Jacques De Bock & Leïla Boukhélif
Scenografie: Hanneke van de Kerkhof
Licht & Geluid: Antoon Raes

De voorstellingen van PERSONA hebben plaats op 1, 2 & 4 december 2022 in Fameus – Zaal Zirkus | Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen.

INFO & TICKETS

Beste toneelliefhebber en theaterkenner,

Anima Vinctum nodigt u uit op de voorstelling van zijn nieuwe productie PERSONA – intelligent, herkenbaar, psychologisch. Een ‘made from scratch’ productie die het thema van de ‘identiteit en individualiteit’ verbeeldt en analyseert in zijn alomvattende context. Vanaf 24, 25 & 27 maart ’22 te beleven in Theater Het Klokhuis Antwerpen. Met o.a. Chris Rosiers en Jacques De Bock.

De persona is een functiecomplex, dat om redenen van aanpassing of voor noodzakelijk gemak tot stand is gekomen, maar niet identiek is met de individualiteit. Zij heeft uitsluitend op de verhouding tot de objecten, tot de buitenwereld betrekking. De persona is een compromis tussen individu en gemeenschap over hoe men zich voor zal doen. Dus een compromis tussen de eisen van de omgeving en de structurele innerlijke bepaaldheid van het individu. Hier volgen we het individu; de persona en zijn alter-ego, verborgen tegenhanger, donkere wederhelft; de schaduw.

“Iedereen wordt gevolgd door een schaduw, maar hoe minder deze in het bewuste leven van het individu is belichaamd, des te zwarter en donkerder is zij.” – C. G. Jung

Persona en schaduw staan steeds in conflict met elkaar en proberen beiden hun eigenschappen en belangen te beschermen. De schaduw tracht haar levensdrang en oerdriften na te leven terwijl de persona deze koste wat het kost probeert te onderdrukken opdat ze trouw kan blijven aan het wensbeeld, hetzij het buitenwereld-ideaal, dat men zichzelf heeft opgelegd. To be? Or not to be?

Het project vertrekt van een zelfgeschreven stuk door Dave Wiggers, geïnspireerd op Jung’s archetypen ‘persona’ en ‘schaduw’, zoals die binnen de Jungiaanse psychoanalyse of analytische psychologie werd ontwikkeld. Filosofische teksten, metaforische beeldtaal en fysieke expressievormen zijn een vaste waarde in dit stuk. Een ‘made from scratch’ productie die het thema van de ‘identiteit en individualiteit’ verbeeldt en analyseert in zijn alomvattende context.


Spelers: Chris Rosiers, Jacques De Bock, Hanneke van de Kerkhof, Leïla Boukhélif, Jan Van Dessel

Regie: Dave Wiggers & Jacques De Bock
Scenario: Dave Wiggers
Choreografie: Jacques De Bock & Leïla Boukhélif
Scenografie: Hanneke van de Kerkhof
Licht & Geluid: Antoon Raes

De voorstellingen van PERSONA hebben plaats op 24, 25 & 27 maart 2022 in Theater Het Klokhuis | Parochiaanstraat 4 – 4A 2000 Antwerpen.

KLIK HIER VOOR ONLINE TICKETS

De absurditeit van de mens wordt gemeten. Een pijnlijke, onzinnige stilte confronteert ons met onszelf. De onmogelijkheid tot ontsnappen. No EXIT.
Wegens groot succes brengt Anima Vinctum haar ‘made from scratch’ productie opnieuw op de planken, en ditmaal in het Noordteater op 11 & 12 oktober 2019. Het herkenbare thema van de ‘Perceptie’ wordt verbeeld en geanalyseerd.

Regie: Jacques De Bock & Dave Wiggers
Scenario: Dave Wiggers
Choreografie: Laetitia Van Haverbeke
Scenografie: Hanneke Van De Kerkhof
Licht & Geluid: Antoon Raes

SPELERS
Jacques De Bock
Jan Van Dessel
Leïla Boukhélif
Hanneke Van De Kerkhof

SPEELDATA: 11 & 12 oktober 2019

LOCATIE: Noordteater | Sint-Nicolaasplaats 6, 2000 Antwerpen

TICKETS MOND VOL PERCEPTIE

Het zit er weer op! De voorstellingen van “Mond Vol Perceptie” zijn afgelopen. Het doek is gevallen.
Wat een mooie en intens rijke beleving! Ongezien veel toewijding en passie van iedereen! Meer dan ik ooit had kunnen hopen.

Echt een dikke proficiat aan heel de cast en crew van Anima Vinctum! En ook een dikke merci aan iedereen die onze voorstelling is komen bewonderen en ons overladen hebben met zo veel lovende reacties! Daar doen we het voor!

Mond Vol Perceptie is een theatervoorstelling die het thema ‘Perceptie’ in zijn alomvattende context uitpuurt.
Het project vertrekt van een zelfgeschreven stuk door Dave Wiggers, geïnspireerd op de analytische wetenschap rond perceptie, zoals die binnen de neuropsychologie en de filosofie werd ontwikkeld. Tekst, poëzie, beeldtaal, metaforen en bewegingskunsten zijn een vaste waarde in dit stuk.

Met het stuk over ’Perceptie’ willen we de individuele ervaring overbrengen en hiermee de persoonlijke tijdsbeleving van de toeschouwer op een dwaalspoor brengen. Het publiek bespelen, uitdagen en confronteren met zijn eigen verwachtingsbeeld, een ware mind-fuck die de onderliggende boodschap tekent. Zo exploreren we de grenzen van onze eigen zintuigen en prikkelen we tegelijk die van de toeschouwer.

Belangrijk is ons uitgangspunt, dat we geen studie, lezing of presentatie geven over het thema ‘Perceptie’ maar dat we een unieke ervaringsbeleving overbrengen naar de toeschouwer die alleen op een intrinsieke manier beleefd kan worden.
De rode draad is niet: altijd blindelings te berusten op voorgekauwde verwachtingspatronen maar soms ook een sprong te wagen in het diepe onbekende.

Jouw waarheid is niet mijn waarheid.


MOND VOL PERCEPTIE
Is het er of is het er niet? Voor jou is het anders dan voor mij.

De dualiteit tussen jij en ik doet beweren dat we elkaar graag zien.
Maar strookt mijn perceptiebeeld van liefde met jouw realiteit?
Wij maken onze ruimte en geven het een betekenis. We zoeken naar iets, maar niet weten wat.

Onze ervaring en zelfs onze waarneming rusten altijd op een bodem van subjectiviteit.

De voorstellingen van Mond Vol Perceptie vinden plaats op 10, 11 & 12 mei 2019
in Fameus | Zaal Zirkus – Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen.

Reserveer hier je tickets

Het is eindelijk zover: de repetities voor onze nieuwe theaterproductie PERCEPTIE zijn van start gegaan.

Anima Vinctum was toe aan een lange pauze, gezien de intense kettingreeks van self-made producties tussen 2014 en 2017 die ons veel ervaring en kennis heeft bijgebracht.

De weg die we willen inslaan met theater is u bekend. We blijven ook nu zeer dicht bij onszelf en laten ons niet beïnvloeden of verleiden door het sluipende verwachtingsbeeld dat loert in de theaterwereld. De grote adempauze heeft ons zeker veel deugd gedaan, ons dichter bij elkaar gebracht en bij onze essentie van theater maken.

Onze methodiek-from-scratch ontwikkelt zich telkens dankzij ervaringsgericht onderzoek en focust zich op beelden, gecapteerd in de menselijke communicatie en relaties. Onze ervaring en zelfs onze waarneming rusten altijd op een bodem van subjectiviteit. Dat is PERCEPTIE.

Op weg naar de lente -of zijn de seizoenen ook ‘perceptie’ ? -worden we gedreven door een stroom van energie om ook van dit project iets te maken dat bijzonder en beklijvend is …
PERCEPTIE gaat in première op 10 mei 2019 in Fameus – Zaal Zirkus. Daarna volgen twee voorstellingen op 11 & 12 mei. Tickets zullen binnenkort beschikbaar zijn.

We houden u alvast op de hoogte.