Herneming van PERSONA op 1, 2 & 4 december ’22

Beste toneelliefhebber en theaterkenner,

We nodigen jullie van harte uit op de herneming van onze voorstelling PERSONA. Deze keer te beleven in Fameus – Zaal Zirkus Antwerpen op 1, 2 & 4 december ’22. Met o.a. Chris Rosiers en Jacques De Bock.

PERSONA – intelligent, herkenbaar, psychologisch. Een ‘made from scratch’ productie die het thema van de ‘identiteit en individualiteit’ verbeeldt en analyseert in zijn alomvattende context.

Het project vertrekt van een zelfgeschreven stuk door Dave Wiggers, geïnspireerd op Jung’s archetypen ‘persona’ en ‘schaduw’, zoals die binnen de Jungiaanse psychoanalyse of analytische psychologie werd ontwikkeld.
De thematiek van Jung’s archetypen werd zelden belicht in een theatervoorstelling. “Wie ben ik ? Het Ik-ideaal of het buitenwereld-ideaal ?”. Zoals steeds zijn de uitgangspunten van Anima Vinctum gebaseerd op inhouden van de psychologie en filosofie, representatief voor de essentie van theater. Boeiend om te analyseren en te bespreken.

De persona is een façade die een mens aan de buitenwereld toont, een masker dat men draagt om aanvaard te worden en zich te conformeren. De persona vertegenwoordigt de algemene psychische gedragswijze van de mens tegenover zijn omgeving – een compromis tussen individu en gemeenschap over hoe men zich voor zal doen. Dus een compromis tussen de eisen van de omgeving en de structurele innerlijke bepaaldheid van het individu.
Hier volgen we het individu; de persona en zijn alter-ego, verborgen tegenhanger, donkere wederhelft; de schaduw.

“Iedereen wordt gevolgd door een schaduw, maar hoe minder deze in het bewuste leven van het individu is belichaamd, des te zwarter en donkerder is zij.” – C. G. Jung

Persona en schaduw staan steeds in conflict met elkaar en proberen beiden hun eigenschappen en belangen te beschermen. De schaduw tracht haar levensdrang en oerdriften na te leven terwijl de persona deze koste wat het kost probeert te onderdrukken opdat ze trouw kan blijven aan het wensbeeld, hetzij het buitenwereld-ideaal, dat men zichzelf heeft opgelegd. To be ? Or not to be ?

 


Spelers: Chris Rosiers, Jacques De Bock, Hanneke van de Kerkhof, Leïla Boukhélif, Jan Van Dessel

Regie: Dave Wiggers & Jacques De Bock
Scenario: Dave Wiggers
Choreografie: Jacques De Bock & Leïla Boukhélif
Scenografie: Hanneke van de Kerkhof
Licht & Geluid: Antoon Raes

De voorstellingen van PERSONA hebben plaats op 1, 2 & 4 december 2022 in Fameus – Zaal Zirkus | Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen.

INFO & TICKETS

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *