P E R S O N A

De façade van de mens versus zijn inherente natuur.
Geïnspireerd op Carl Gustav Jung’s archetypen.

  • 1, 2 & 4 december 2022
  • FAMEUS - Zaal Zirkus | Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen

BESTEL JE TICKETS ONLINE

De thematiek van Jung’s archetypen werd zelden belicht in een theatervoorstelling – “Wie ben ik ? Het Ik-ideaal of het buitenwereld-ideaal ?”. Zoals steeds zijn de uitgangspunten van Anima Vinctum gebaseerd op inhouden van de psychologie en filosofie, representatief voor de essentie van theater. Boeiend om te analyseren en te bespreken.

Het project vertrekt van een zelfgeschreven stuk door Dave Wiggers, geïnspireerd op Jung’s archetypen ‘persona’ en ‘schaduw’, zoals die binnen de Jungiaanse psychoanalyse of analytische psychologie werd ontwikkeld.

Te leven met of zonder het masker ?
To be or to survive ?
Wie of wat ben ik ?

Filosofische teksten, metaforische beeldtaal en fysieke expressievormen zijn een vaste waarde in dit stuk. Een ‘made from scratch’ productie die het thema van de ‘identiteit en individualiteit’ verbeeldt en analyseert in zijn alomvattende context.

De persona is een façade die een mens aan de buitenwereld toont, een masker dat men draagt om aanvaard te worden en zich te conformeren.

De persona vertegenwoordigt de algemene psychische gedragswijze van de mens tegenover zijn omgeving – een compromis tussen individu en gemeenschap over hoe men zich voor zal doen. Dus een compromis tussen de eisen van de omgeving en de structurele innerlijke bepaaldheid van het individu. Hier volgen we het individu; de persona en zijn alter-ego, verborgen tegenhanger, donkere wederhelft; de schaduw.

“Iedereen wordt gevolgd door een schaduw, maar hoe minder deze in het bewuste leven van het individu is belichaamd, des te zwarter en donkerder is zij.” – C. G. Jung

Persona en schaduw staan steeds in conflict met elkaar en proberen beiden hun eigenschappen en belangen te beschermen. De schaduw tracht haar levensdrang en oerdriften na te leven terwijl de persona deze koste wat het kost probeert te onderdrukken opdat ze trouw kan blijven aan het wensbeeld, hetzij het buitenwereld-ideaal, dat men zichzelf heeft opgelegd.

To be ? Or not to be ?