PERSONA

HET ARCHETYPE VAN HET MASKER EN HAAR DUISTERE WEDERHELFT.
GEÏNSPIREERD OP CARL GUSTAV JUNG’S ARCHETYPEN.

“Iedereen wordt gevolgd door een schaduw, maar hoe minder deze in het bewuste leven van het individu is belichaamd, des te zwarter en donkerder is zij.” – C.G. Jung


De persona is een functiecomplex, dat om redenen van aanpassing of voor noodzakelijk gemak tot stand is gekomen, maar niet identiek is met de individualiteit. Zij heeft uitsluitend op de verhouding tot de objecten, tot de buitenwereld betrekking. De persona is een compromis tussen individu en gemeenschap over hoe men zich voor zal doen. Dus een compromis tussen de eisen van de omgeving en de structurele innerlijke bepaaldheid van het individu.
Dit betekent dat een goed functionerende persona met drie factoren rekening moet houden: ten eerste het Ik-ideaal, ofwel het wensbeeld dat elk mens in zich draagt, zoals hij zou willen zijn en optreden; ten tweede het algemene beeld dat de wereld om hem heen zich van iemand vormt in overeenstemming met de geldende smaak en het geldende ideaal; en ten derde de psychisch en fysiek gegeven werkelijkheden die aan de verwezenlijking van het Ik-ideaal en het buitenwereld-ideaal nu eenmaal hun grenzen stellen.

Hier volgen we het individu; de persona en zijn alter-ego, verborgen tegenhanger, donkere wederhelft; de schaduw. Iedereen wordt gevolgd door een schaduw, maar hoe minder deze in het bewuste leven van het individu is belichaamd, des te zwarter en donkerder is zij.

Men kan zijn ‘schaduw’ in een innerlijke, symbolische, of in een uiterlijke, concrete figuur ontmoeten. In het eerste geval zal zij in het materiaal van het onbewuste, bijvoorbeeld als een figuur in een droom, verschijnen, waarin een of meer psychische eigenschappen van de dromer gestalte krijgen. In het tweede geval zal het iemand uit onze omgeving zijn, die op bepaalde structurele gronden tot projectiedrager wordt van zulke in het onbewuste verborgen eigenschappen. Het vaakst en meest vanzelfsprekend toont zij zich echter als onszelf toebehorend, als een eigenschap van onszelf, hoewel we slechts met grote tegenzin bereid zijn – als we dat al doen – haar als zodanig te erkennen. Worden wij bijvoorbeeld door een woede-uitbarsting overvallen, beginnen we plotseling te schelden of ons niets ontziend of grof te gedragen, doen we asociaal of zijn we gierig, kleingeestig, vittend, lafhartig of brutaal, tactloos of schaamteloos, dan verraden we daarmee eigenschappen die we onder normale omstandigheden zorgvuldig onderdrukken en verbergen en waarvan we het bestaan zelf meestal nauwelijks vermoeden. Wanneer zij echter alleen zichtbaar en vaststelbaar worden als we door emoties worden overvallen, dan kunnen we ze niet meer overzien, en vragen we ons in het aangezicht van zulke karaktertrekken verbaasd en ongelovig af: hoe is dat nu toch mogelijk? Zit dat nu echt in ons?

Persona en schaduw staan steeds in conflict met elkaar en proberen beiden hun eigenschappen en belangen te beschermen. De schaduw tracht haar levensdrang en oerdriften na te leven terwijl de persona deze koste wat het kost probeert te onderdrukken opdat ze trouw kan blijven aan het wensbeeld, hetzij het buitenwereld-ideaal, dat men zichzelf heeft opgelegd.

To be? Or not to be?


De voorstellingen van PERSONA hebben plaats op 10, 11 & 12 december 2021 in Fameus | Zaal Zirkus – Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen.

TICKETPRIJZEN
 • Basisprijs
  € 16,00
  Prijs per ticket
 • Basisprijs vanaf 6 personen
  € 12,00
  Groepskorting
 • Basisprijs Studenten
  € 10,00
  Mits het voorleggen van een studentenpas. Enkel af te rekenen aan de kassa.
 • Basisprijs Verhoogde Tegemoetkoming
  € 4,00
  Mits het voorleggen van een geldig attest. Enkel af te rekenen aan de kassa.

VOORSTELLINGEN

Klik hieronder op een datum voor een
overzicht van het zaalplan.

RESERVATIE FORUM

Voor het selecteren van meerdere stoelnummers: CTRL of COMMAND + selecteren met muis of klik met de cursor je stoelnummer aan en trek je selectie door naar beneden voor de stoelnummers die je wil reserveren*

0 + 4 = ?

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.